Informatie

Ademhalings­problemen bij kortsnuitige honden (bulldoggen of mopshonden)

Wat is het Brachycefaal Obstructief Syndroom, kortweg BOS?

Kortsnuitige rassen zijn de hondenrassen met een relatief korte bovenkaak, zoals de Engelse bulldog. Vanwege de anatomie van deze rassen hebben alle individuen van deze rassen in meer of mindere mate moeilijkheden met de ademhaling. Dit kan variëren van licht snurken tot ernstige obstructie van de luchtwegen.

Het Brachycefaal Obstructief Syndroom is een complex van aandoeningen aan de voorste luchtwegen. Ze kunnen allemaal bij hetzelfde dier tegelijk voorkomen maar dat hoeft niet, of in ieder geval niet in die mate dat ze allen klinische klachten veroorzaken. De anatomische afwijkingen die tot de moeilijke ademhaling leiden zijn:

 • Vernauwde neusgaten
 • Te lang en/of dik zacht gehemelte
 • Vergrote amandelen
 • Afwijkende bouw van de larynx
 • Te smalle luchtpijp (trachea hypoplasie)

Wat is de oorzaak van het Brachycefaal Obstructief Syndroom?

Helaas zijn wij als mens daar nogal schuldig aan. Door te blijven fokken op een zo kort mogelijke snuit, blijven deze anatomische kenmerken aanwezig en dus ook de gevolgen daarvan. Het is dus een erfelijk bepaald probleem.

Welke rassen zijn gevoelig voor BOS?

De meest bekende brachycefale rassen zijn de Engelse bulldog en de Franse bulldog, maar ook bij de Mopshond, Boxer, Boston terriër, Pekinees, Lhasa apso, Cavalier King Charles-spaniël, Shar-pei, Shih tzu en Chowchow zien we deze problemen regelmatig.

Wat zijn de symptomen van BOS?

Symptomen variëren in ernst afhankelijk van de afwijkingen, maar de meeste brachycefale rassen snurken in meer of mindere mate. Hoewel dit vaak door mensen als "grappig" wordt bestempeld hebben deze honden wel degelijk moeite met ademen. Overige symptomen zijn:

 • Rochelende ademhaling
 • Benauwdheid bij inspanning en opwinding
 • Kans op oververhitting bij warm weer in combinatie met inspanning
 • Hoesten
 • Kokhalzen
 • Ernstige ademnood, zelfs met bewustzijnsverlies en sterfte tot gevolg

Hoewel veel honden zonder al te veel problemen hun leven kunnen leiden, kunnen de problemen in ernst toenemen.

Gevaren voor honden met BOS

Oververhitting

Hijgen bij warm weer is een normaal mechanisme voor honden om af te koelen. Bij honden met BOS kan veel hijgen leiden tot extra zwelling van de voorste luchtwegen waardoor de al moeilijke ademhaling steeds ernstiger wordt. Opwinding, inspanning en hitte, en vooral een combinatie hiervan kan ernstig zuurstoftekort en oververhitting veroorzaken. Wanneer dit optreedt zijn deze patiënten absoluut spoedgevallen.

Anesthesierisico

Alle brachycefale honden hebben een verhoogd narcoserisico (kans op verdere obstructie van de luchtwegen). Door middel van de extra maatregelen die wij nemen rondom de narcose en een goede bewaking, is de kans op complicaties van de narcose nihil. Het belangrijkste hierin is dat een brachycefale hond nooit onder narcose gebracht mag worden zonder de luchtweg te intuberen.

Hoe wordt BOS gediagnosticeerd?

Met het verhaal van de respiratieproblemen en een lichamelijk onderzoek komen we een heel eind. Bij klinische klachten als kokhalzen en ernstige benauwdheid is het noodzakelijk de hond onder sedatie te brengen voor een uitgebreide keelinspectie. Zo kan de lengte van het zachte verhemelte, de tonsillen en de vorm van de larynx beoordeeld worden.

Behandeling van BOS

Milde gevallen

Zoals eerder gezegd komt het gesnurk bij veel brachycefale honden zo vaak voor dat het als normaal en zelfs als "grappig" gezien wordt. Toch hebben deze honden een bemoeilijkte ademhaling en bovendien een verhoogd risico bij inspanning, stress en warmte. Bij milde gevallen kan een kleine ingreep waarbij de neusvleugels worden ingekort tot veel verbetering leiden.

vergroting van de neusgaten van de hond
vergroting van de neusgaten van de hond

Ernstiger gevallen

Bij ernstiger en regelmatige klinische klachten van flauwvallen, hoesten en kokhalzen is de behandeling afhankelijk van de ernst van de afwijkingen. Inkorten van de neusvleugels en inkorten van het zachte verhemelte kan bij deze patiënten tot drastische verbeteringen leiden. Een te nauwe luchtpijp kan helaas niet behandeld worden.

Voor het inkorten van het zachte gehemelte bij een B.O.S. operatie
Voor het inkorten van het zachte gehemelte bij een B.O.S. operatie

Na het inkorten van het zachte gehemelte bij een B.O.S. operatie
Na het inkorten van het zachte gehemelte bij een B.O.S. operatie

Spoedgevallen

Bij patiënten in acute stress zijn zuurstoftherapie, corticosteroïden en eventueel koeling belangrijke elementen van behandeling. Na stabilisatie van de patiënt zijn de chirurgische ingrepen aan de neusvleugels en zachte verhemelte geïndiceerd.

Preventie van problemen bij brachycefale rassen

Voorkomen van klinische klachten

 • Extra voorzichtigheid bij brachycefale rassen is geboden bij extreme inspanning, warmte en stress. Een brachycefale hond laten inspannen tijdens een hete zomerdag is vragen om problemen.
 • Overgewicht dient te allen tijde voorkomen te worden omdat de obstructie van de luchtwegen bij overgewicht ernstiger is.

Fokadvies

 • Honden waarbij chirurgische ingrepen nodig zijn (of zijn geweest) dienen te worden uitgesloten bij de fok en zouden bij voorkeur gesteriliseerd/gecastreerd moeten worden.
 • Aanpassing van de rasstandaard, waarbij niet meer op een zo kort mogelijke snuit gefokt wordt, is noodzakelijk om voor een structurele oplossing voor de problemen te zorgen.

Middenrifsbreuk

Als uw hond na de operatie problemen blijft houden zoals; kwijlen, veel slikken, hoesten en minder eetlust hebben, kunnen we waarschijnlijk spreken van een glijdende hiatale hernia (een breuk van het middenrif). Dit is een aangeboren afwijking, die erger kan worden als de hond ook het B.O.S. syndroom heeft. Als de hond probeert te ademen met een (deels) gesloten keel, zal de onderdruk in de borstholte, een deel van de maag en de slokdarm door het diafragma in de borstkas worden gezogen. Hierdoor stroomt maagzuur de slokdarm in. In 20% van de gevallen lost de B.O.S. een operatie dit probleem op omdat het helpt om de luchtstroom te verbeteren, maar helaas is dit niet genoeg voor elke patiënt. Soms helpt het om de hond overdag kleine porties voer te geven en op ooghoogte. Wat ook kan helpen is het geven van maagzuurremmers. Als dit niet helpt, is het mogelijk dat er nog een operatie nodig is, waarbij ze de maag moeten vastzetten om hem op zijn plaats te houden.

Wellicht ook interessant
Toon alle artikelen