Switch to English
Informatie

Vaccinatie van honden

Is vaccinatie nou wel echt zo nodig? Veel honden worden toch zonder prik ook oud? Dit klopt. Dat heeft met mazzel te maken. Ook is het te danken aan de 55% hondeneigenaren die hun hond wel jaarlijks laten inenten. De rest van de hondenpopulatie surft als het ware op deze bescherming mee. U neemt met de gezondheid van uw hond echter wel een risico en u moet zich afvragen of u dat wel wilt. Zeker in een stad als Amsterdam waar veel importhonden zijn en veel mensen het niet zo nauw nemen met vaccineren. Jaarlijks wordt (net als bij mensen) door een groep virologen van over de hele wereld een advies uitgebracht welke entingen nodig zijn. Zij hebben bepaald dat het verstandig is om 1x per 3 jaar de grote cocktail aan honden te geven en jaarlijks de kleine cocktail. Honden die mee de grens over gaan moeten de Rabiësenting krijgen. Het is ook mogelijk om te titeren voor nog beter maatwerk, voor meer informatie zie ons artikel over Titerbepaling.

  • 1x per 3 jaar Grote Cocktail: Parvo, Hondenziekte, HCC, Weil en Kennelhoest
  • 1x per 1 jaar Kleine Cocktail: Weil en Kennelhoest
  • 1x per 3 jaar Rabiës

Parvo

Parvo wordt veroorzaakt door een parvovirus. Het is een zeer besmettelijke ziekte die vooral bij pups tot de dood kan lijden maar ook oudere honden kunnen er ernstig ziek van worden. Het veroorzaakt voornamelijk braken en bloederige diarree. Door een tekort aan witte bloedcellen kunnen andere ziekten ook eenvoudig aanslaan. Het virus kan lang in de omgeving blijven leven en zo veel honden besmetten.

Hondenziekte of ziekte van Carré

Hondenziekte of ziekte van Carré wordt veroorzaakt door het Canine Distemper virus. Het wordt verspreid via de lucht en besmette gebieden en is zeer besmettelijk en vaak ook dodelijk. De ziekte begint meestal met wat verkoudheidsverschijnselen en gaat dan over in braken, diarree en hersenverschijnselen. Honden die deze ziekte overleven houden er vaak blijvende schade aan het zenuwstelsel aan over.

HCC of Leverziekte

HCC of Leverziekte lijkt qua symptomen erg op Hondenziekte. Het virus tast zoals de naam al zegt voornamelijk de lever aan maar ook de nieren, hersenen, ogen en andere organen kunnen aangetast worden. Pups kunnen al na enkele uren overlijden als ze met dit virus in aanraking komen en ook oudere honden kunnen ernstig ziek worden. Besmette honden kunnen dit virus maandenlang uitscheiden en zo veel andere honden besmetten.

Weil of Leptospirose

Weil of Leptospirose wordt veroorzaakt door een bacterie. Besmette dieren scheiden de bacterie uit via urine en de bacterie kan in stilstaand water soms lang overleven. Ook mensen kunnen de ziekte van Weil krijgen. De infectie veroorzaakt een nier- en leverontsteking met bijgaande hoge koorts, braken, bloederige diarree/urine en soms hersenvliesontsteking.

Kennelhoest

Kennelhoest wordt veroorzaakt door het Para-influenzavirus en de Bordetellabacterie. Met name jonge honden en oudere honden of honden met een slechte weerstand worden ziek. De verschijnselen lijken op die van Kinkhoest bij de mens. Het geeft dus een vaak langdurig aanhoudende en uitputtende hoest waarbij soms ook gebraakt wordt. Voor besmetting moet er direct contact tussen honden plaatsvinden. Omdat in Amsterdam veel honden op een klein oppervlak voorkomen raden wij aan om deze enting jaarlijks te geven.

Rabiës

Rabiës wordt veroorzaakt door een Lyssavirus. Het komt in Nederland gelukkig niet voor. Sommige vleermuizen zijn besmet maar deze variant is meestal niet gevaarlijk voor mensen. Echter als u met uw hond naar het buitenland gaat is deze enting verplicht. Voor de meeste Europese landen geldt dat de enting minimaal 3 weken van tevoren gegeven moet zijn.